Home

Възползвам се от възможността да Ви предоставя кратка презентация за предлаганите от „ГАРД КОНТАКТ“ ЕООД услуги.

Дружеството е с централен офис в гр. София - 1324, ж.к. „Люлин”, ул. „Ген. Никола Генев” №14.
 „ГАРД КОНТАКТ“ ЕООД е вписано в Търговския регистър на Република България на 18.04.2012 год.
Основната ни дейност е в продължение на част от дейността на Агенция за сигурност и охрана „ГАРД“ ЕООД, ЕИК: 131464793, вписано в Търговския регистър на 04.08.2005г.


Същата е сертифицирана по изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008, със сертификат №0345 от 02.03.2011 година.

 


Фирмата разполага с отлично подготвени служители, притежаващи солиден опит и умения, придобит от службата им в органите на МВР, БА и други охранителни структури, отличаващи се с лоялност и морално-волеви качества, способни да изпълняват стриктно и професионално поставените им задачи, поетите  задължения и отговорности.

 

 

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-1611 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел/и на проектното предложение: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: “Гард Контакт“ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020 г. Край: 26.09.2020 г.